Opieka sprawowana przez położną nad kobietą w ciąży fizjologicznej.

Nie tylko lekarz ginekolog może opiekować się kobietą, która spodziewa się dziecka.
Od kilku lat w Polsce takie uprawnienia ma również położna.

O tym, że pod opieką położnej można być przez całą ciążę, wiedzą Polki, które rodziły za granicą i kandydatki na przyszłe mamy, śledzące światowe trendy. W potocznej świadomości wciąż jednak panuje przekonanie, że położna to osoba, która prowadzi zajęcia w szkole rodzenia albo pomaga podczas porodu przy narodzinach dziecka. Tymczasem od kilku lat polskie położne mogą także – podobnie jak ginekolog – opiekować się kobietą, która spodziewa się dziecka.

prowadzenie ciąży JUGLANS

Czy położna ma kompetencje, by prowadzić ciążę?

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciążę prowadzą lekarze. Lekarze zaś nie są świadomi, że nie wykorzystują w pełni możliwości położnych. Kobieta, która spodziewa się dziecka, może znaleźć się pod opieką położnej od samego początku ciąży albo przenieść się do jej gabinetu w dowolnym momencie. Takie możliwości mają przyszłe mamy w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Od kilku lat pozwala na to również obowiązująca w Polsce Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Czy położna tak jak lekarz może mieć swój gabinet?

Położna może prowadzić indywidualną praktykę. Podobnie jak lekarz może rozpoznać ciążę, założyć kartę ciąży, skierować na badania , pobrać materiał do analiz, przeprowadzić ktg, czyli słuchanie bicia serca dziecka, wykonać badanie położnicze wewnętrzne. Jej obowiązkiem jest zwracanie uwagi na wszystko, co może być zagrożeniem dla przebiegu ciąży, by skierować pacjentkę na konsultację lekarską, gdy zajdzie taka potrzeba. Położna i lekarz mogą ze sobą ściśle współpracować. Dotyczy to badań usg, które wykonuje lekarz w określonym czasie, dla potwierdzenia prawidłowego rozwoju dziecka.

Położna może przeprowadzić badanie i wizytę również  w domu kobiety ciężarnej.

Z czego wynika prawo położnych do prowadzenia ciąży?

U jego podstaw leży założenie, że nie należy traktować każdej ciąży jako patologii.  Badania potwierdzają, że kobieta, która czuje się bezpiecznie, łatwiej rodzi. Zapewnienie dobrej opieki przed porodem, dobry kontakt z osobą, która przez dziewięć miesięcy  staje się bliską znajomą, może wyraźnie podnieść poziom bezpieczeństwa. Zauważono także związany z poczuciem bezpieczeństwa spadek interwencji medycznych.

prowadzenie ciąży JUGLANS

Co wyróżnia opiekę położnej nad kobietą w ciąży fizjologicznej?

Wizyty u położnej to nie tylko badanie, ocena wyników i porady jak radzić sobie w sposób naturalny z pewnymi dolegliwościami. To również czas przygotowania się  na to ważne wydarzenie  spotkania z dzieckiem. Przełamywanie pewnych wątpliwości, mitów, a w szczególności budowanie świadomości i wiary we własne możliwości. Położna jest profesjonalistką w dziedzinie położnictwa,  ginekologii, neonatologii.  Jest również dobrą opiekunką, a nawet przyjaciółką. Potrafi empatycznie rozpoznać potrzeby swojej podopiecznej, zrozumieć ją i w sposób ukierunkowany pomóc, doradzić. Opieka sprawowana przez położną w ciąży często może być przedłużona na czas porodu i po porodzie. Daje to możliwość ciągłości opieki .

Zapraszam do gabinetu położnej w Ośrodku JUGLANS. Możliwość poprowadzenia ciąży fizjologicznej samodzielnie, bądź uzupełnienie wizyt lekarskich.

Basia Jasińska