NaProTECHNOLOGIA

Wsparcie Naturalnej Prokreacji

Jest to nowa gałąź medycyny odnosząca się do zdrowia prokreacyjnego ukierunkowana na rozpoznanie problemu medycznego i skuteczne leczenie. Jest to nauka na bardzo wysokim poziomie naukowym i etycznym. Łączy w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ginekologii i chirurgii, ale również endokrynologii, dietetyki, immunologii.

NaProTechnology 1

NaProTECHNOLOGIĘ wyróżnia  od tradycyjnej ginekologii, to że opiera się na wnikliwej samoobserwacji cyklu menstruacyjnego za pomocą Modelu Creightona. To na podstawie zapisu karty obserwacji lekarz, konsultant  medyczny w dziedzinie NaProTECHNOLOGII  rozpoznaje problem i planuje leczenie. Daje to możliwość  bardziej precyzyjnego i  celowanego   postępowania  terapeutycznego.

NaProTECHNOLOGIA,  jako nauka wykorzystywana jest do rozwiązywania wielu problemów zdrowotnych, których konsekwencja jest niepłodność.

Skuteczność leczenia w NaProTECHNOLOGII *

 • Niepłodność 50-80%
 • Niepłodność po nieskutecznym In vitro 20-30%
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) 95%
 • Nawykowe poronienia 80%
 • Zmniejszona częstość porodów przedwczesnych 12,1% do 7%

(*Na podstawie: The Medical & Sergical Practice of NaProTECHNOLOGY® Thomas W.Hilgers 2004 oraz,,Outcomes From Treatment of Infertility With Natural Procreative Technology in an Irish General Practice”, Journal of the American Board of Family Medicine, Joseph B. Stanford, MD, MSPH Tracy A. Parnell, MD and Phil C. Boyle, MB.,09.2008)

Dlaczego  właśnie NaProTECHNOLOGIA i Model Creightona?

Naprotechnologia Barbara Jasińska

Tylko czułe, wnikliwe i bardzo indywidualne postrzeganie Twojego problemu może doprowadzić do jego rozwiązania i co ważne do trwałego osiągnięcia dobrej kondycji zdrowotnej Ciebie Twojego męża, całej rodziny. Jeśli Ty będziesz zdrowa, to i rodzina będzie zdrowa. Nie pozwól sobie wmówić, że jesteś taka sama jak inne kobiety, że bardzo łatwo rozwiązać Twój problem wpisując Cię w szablon medycznego postępowania, często bardzo technicznego,  i odhumanizowanego.  Sama jestem kobietą i wiem jak bardzo poruszany problem jest delikatny, jak łatwo coś zniszczyć. Pragnę Cię przekonać, że płodność jest pięknym objawem Twojego zdrowia. Nie można jej oddzielić od reszty Twojego ciała umysłu i ducha. Pragnę Ci zagwarantować czułe prowadzenie krok po kroku, dla osiągnięcia celu szczęścia rodziny.

Przestrzeń seksualności i płodności człowieka posługuje się bardzo ważnymi terminami, najnowszymi metodami naukowymi dla rozwiązywania problemów. Pomogę Wam przejść tą trudną drogę diagnostyki i leczenia. Będzie to wymagało z Waszej strony wysiłku i czasu, ale cel osiągnięcia szczęścia rodziny przewyższa ten trud stokrotnie.

Warto obserwować się i tworzyć podstawy do dobrego rozpoznania problemu medycznego i skutecznego leczenia.

Skuteczność Modelu Creightona w celu osiągnięcia poczęcia par z niepłodnością:

 • Przy użyciu samego CrMs 20-40%
 • Przy CrMS i leczeniu medycznym do 80%

Będziemy się systematycznie spotykać. Gwarantuję stały kontakt i pomoc w rozwiązywaniu różnych wątpliwości i trudności. Razem z lekarzem, konsultantem medycznym w dziedzinie NaProTECHNOLOGII będziemy tworzyć pewnego rodzaju zespół, w którym jesteście traktowani jako ważny partner do rozmowy, stawiania wymagań, sugestii i bardzo indywidualnego potraktowania.

Powodzenie zależy od:

 • Dokładnych OBSERWACJI
 • Dokładnego ZAPISYWANIA
 • Wypełniania INSTRUKCJI
 • Wzajemnej MOTYWACJI
 • Kochającej WSPÓŁPRACY

NaProTechnology 3

Jakie biomarkery są określane na karcie w celu rozpoznania problemu medycznego ?

 • Rodzaj krwawienia miesiączkowego
 • Krwawienia, plamienia bądź brudzenia przed i pomiesiączkowe
 • Krwawienia śródcykliczne
 • Długość cyklu
 • Długość fazy przed i popikowej
 • Suche cykle
 • Występowanie stałej wydzieliny śluzowej
 • Obecność dolegliwości bólowych, objawów nietypowych i co ważne w jakiej fazie cyklu się to pojawia

Model Creighton 2

Tylko takie wnikliwe spojrzenie na organizm daje możliwość pewnego rozpoznania problemu i leczenie w celu przywrócenia pełnego zdrowia i osiągnięcia daru poczęcia wyłącznie w sposób naturalny.

NaProTECHNOLOGIA  jest nauką na najwyższym  poziomie etycznym, odnosi się z szacunkiem do każdego poczętego życia i chroni je. Jest to nauka, która nie dopuszcza żadnych sztucznych technik wspomaganego rozrodu, jak inseminacja, czy In vitro

Zależy nam aby para podczas programu leczenia niepłodności  pogłębiała swoją więź małżeńską. Aby problem, który ich dotknął nie był powodem oddalania się. By to co trudne zbliżało i dawało poczucie jedności.

W programie realizowany jest kontekst pełno- osobowego wymiaru seksualności człowieka, czyli postrzegany w jego duchowości-Spiritual, fizyczności-Physical, intelekcie-Intelectual, kreatywności-Creativity emocjonalności-Emotina

NaProTechnology 2

Schemat postępowania NaProTechnology®

Etap I FINDING

identyfikacja problemu (2-6miesięcy) – Tzn.  Nauka Modelu Creightona, interpretacja cykli oraz w zależności od potrzeb: diagnostyka hormonalna (skorelowana z przebiegiem cyklu), USG, badanie nasienia, diagnostyka zabiegowa.

Etap II FIXING

leczenie (1-6 miesięcy) – obserwacje wg Modelu Creightona oraz w zależności od potrzeb: leczenie farmakologiczne, zabiegi chirurgiczne. Zmiana stylu życia, diety.

Etap III COUNTING

utrzymanie 12 efektywnych, prawidłowych cykli – obserwacje wg Modelu Creightona (ocena cyklu) i monitorowanie poziomu hormonów.

 • NaProTechnologia™ stanowi nowoczesną, skuteczną i atrakcyjną dla dużej części pacjentek metodę zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń zdrowia prokreacyjnego.
 • W przeciwieństwie do sztucznego podejścia do płodności, które powoduje w istocie jej hamowanie NaProTechnologia™ nie niszczy naturalnych mechanizmów prokreacji, chroniąc kontekst relacji miłości kobiety i mężczyzny.
 • Dzięki NaProTechnologii para starająca się o dziecko, pogłębiając świadomość własnej płodności, poznając przyczynę problemów, ma możliwość wzmocnić, wzbogacić, wzajmne relacje i poczucie jedności.
 • Efektem NaProTechnologii jest możliwe wyłącznie naturalne poczęcie i urodzenie kolejnych dzieci.
 • NaProTechnologia™ widzi dziecko jako dar, w przeciwieństwie do uznania prawa do dziecka.

Jeśli jesteście zainteresowani rozwiązaniem problemu niepłodności na drodze NaProTECHNOLOGII, zgłoś się do programu obserwacji w Modelu Creighton, który jest podstawą rozpoznania i ustalenia planu postępowania terapeutycznego. Więcej na stronie www.fccp.pl

Zapewniam spotkania w miłej i przytulnej atmosferze, pełnej zrozumienia i indywidualnego potraktowania.

Umów się na pierwsze spotkanie, a dowiesz się więcej.

KONTAKT