Specjaliści

specjaliści


Barbara Jasińska – Położna, Instruktor Modelu Creighton, Doradca życia rodzinnego

Dyplomowana położna, posiada specjalizacje w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, dyplomowana Instruktor Modelu Creighton, afiliowany w Polskim Centrum Troski o Płodność FCCP. Od przeszło 32 lat przyjmuję dzieci na świat i za każdym razem zachwyca się potęgą i siłą jaka drzemie w kobiecym ciele, gdy wydaje dziecko na świat. W swojej pracy korzysta ze swojego doświadczenia, wykorzystuje zdolności organizacyjne i dba o profesjonalizm.

Jest założycielką i właścicielką Ośrodka Troski o Płodność JUGLANS, który jest odpowiedzią zarówno dla rodziców oczekujących dziecka oraz dla par które mają trudności z poczęciem. W trosce o płodność i zdrowie hormonalne swoich pacjentów prowadzi konsultacje i szkolenia. Uczy korzystania w praktyce z Modelu Creightona – metody która pozwala prowadzić samoobserwację w czytelny i zrozumiały sposób. Basia traktuje pacjentki bardzo indywidualnie, pomagając im zrozumieć, to o czym mówi w danym momencie ich ciało. Wspiera w obserwacji cyklu (systemu hormonalnego), dostrzeganiu ewentualnych nieprawidłowości, wprowadzaniu dedykowanego leczenia. Pomaga pacjentkom troszczyć się o swoje zdrowe świadomie. Pracuje w nurcie NaProTECHNOLOGII, która podchodzi do troski o płodność w sposób holistyczny i jak najmniej inwazyjny. Działa także jako Doradca Życia Rodzinnego. Najczęściej spotyka się z narzeczonymi, którzy przygotowują się do Sakramentu Małżeństwa, lub rodzinami dla których troska o płodność i wartości chrześcijańskie są ważne.

Prywatnie żona, mama i babcia.      Więcej …             

Tel. 607 661 338


Aleksandra Majsnerowska – Dietetyk kliniczny

Z wykształcenia dietetyk kliniczny, pedagog. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Propagatorka zdrowego stylu życia, autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Autorka warsztatów „ Stworzona do życia FIT”. Na co dzień współpracuje z  Fundacją Rodziny oraz Szkołą Rodzenia „Ksenia” w Zielonej Górze. Od sierpnia 2016 roku wraz z dietetykiem klinicznym Katarzyną Nowak w ramach wolontariatu wspiera podopiecznych fundacji Black Butterflies w Zielonej Górze.

Specjalizuje się w dietoterapii chorób układu pokarmowego, alergii pokarmowych, zaburzeń spektrum autyzmu oraz chorób  autoimmunizacyjnych. W pracy zawodowej interesuje się mikrobiotą człowieka, dlatego wiele uwagi poświęca prawidłowemu funkcjonowaniu flory jelitowej swoich pacjentów.

Prywatnie mama Eryka i Ignasia. Interesuje się fotografią, muzyką i sportem.

Tel. 514 255 559


Katarzyna Nowak – Dietetyk kliniczny

Z wykształcenia dietetyk kliniczny, biotechnolog i edukator diabetologiczny. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Ramach programu stypendialnego uczestniczyła w badaniach nad wpływem czynników środowiskowych na DNA człowieka prowadzonych w Instytucie Genomiki i Biotechnologii na Uniwersytecie w Vila Real. Właścicielka Poradni Dietetycznej Active-Diet w Zielonej Górze. Uczestniczka w wielu programach o tematyce prozdrowotnej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Specjalizuje się w dietoterapii zaburzeń gospodarki węglowodanowej i hormonalnej, szczególne u kobiet ciężarnych. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla diabetyków oraz ich najbliższych, a także indywidualną edukację diabetologiczną dla pacjentów przyjmujących insulinę (także tych, którzy stosują osobiste pompy insulinowe). Od sierpnia 2016 roku wraz z dietetykiem klinicznym Aleksandrą Majsnerowską w ramach wolontariatu wspiera podopiecznych fundacji Black Butterflies w Zielonej Górze.

Tel. 514 255 559


Elżbieta Kaczmar – Psycholog-terapeuta

Elżbieta Kaczmar - psycholog JUGLANSUkończyła kierunek Psychologia – specjalizacja rodzina w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną ATK Warszawa oraz kierunek Psychologia-specjalizacja kliniczna i psychoonkologia-w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Poznaniu. Ukończyła Międzynarodowy Instytut Leczenia Przemocy i Strat Okołoporodowych w Kanadzie (IIPLCARR) i jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą) *Irlandia-Polska (New Experience for Survivors of Trauma) – jest międzynarodowym programem terapeutycznym dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych doświadczeń jak: wykorzystane, zaniedbanie, przemoc, deprawacja. Program NEST obejmuje doświadczenie straty, m.in. straty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie martwego dziecka). Pracuję w konwencji: systemowej, egzystencjalnej, poznawczo-behawioralnej, psychoanalitycznej. W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST i Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Prowadzi: psychoterapiaę indywidualną i grupową, warsztaty psychoedukacyjne, poradnictwo psychologiczne oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

 

Tel. 518 605 316


Agnieszka Domowicz

Pedagog, doradca rodzinny i psychoterapeuta. Prywatnie żona i mamą 4 dzieci. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu rozwoju osobistego oraz warsztaty  psychologiczne dla młodzieży i dorosłych. Stara się towarzyszyć wszystkim ludziom, a w szczególności parom w ich trudnościach poprzez poradnictwo  i  psychoterapię  integratywną. Taka terapia ma za zadanie przezwyciężyć problemową sytuację w sposób najlepszy dla danej osoby z poszanowaniem jej wolności i godności. Ważne są dla niej zasady etyczne i poszanowanie wartości chrześcijańskich.

Tematyka zajęć, które prowadzi dla rodziców i wychowawców to m.in.: zagrożenia cyfrowe (przemoc, stalking, ujawnianie danych osobowych, odpowiedzialność prawna, agresja, uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego itp.). Warsztaty dla dzieci i młodzieży obejmują m. in. tematy: integracji w grupie, umiejętności społecznych, odkrywanie zasobów i wspieranie rozwoju oraz profilaktyka związana z uzależnieniami.

 

 

Tel. 609 370 259


Ewa i Piotr Juryk

Małżonkowie od 18 lat, rodzice dwóch synów, z wykształcenia matematycy. Od 2003 roku związani z Domowym Kościołem, gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Od wielu lat wprowadzają nowe małżeństwa w formację Domowego Kościoła pokazując im jak czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa na drodze do budowania szczęśliwego małżeństwa. Współprowadzą weekendowe kursy przedmałżeńskie oraz głoszą konferencje obejmujące w szczególności problemy we wzajemnym zrozumieniu i trudności w komunikacji między kobietą a mężczyzną. Inicjatorzy comiesięcznych Eucharystii w intencji małżeństw zagrożonych rozbiciem i przeżywających trudności. Współorganizują i prowadzą rekolekcje Domowego Kościoła dla małżonków. W swoim życiu kierują się wartościami chrześcijańskimi i zasadami etycznymi. Ich wspólnym zainteresowaniem jest śpiew.

Tel. 609 390 457